Tính năng Đăng Nhập đã được sửa lỗi, vui lòng Đăng Nhập để trải nghiệm tính năng.

Truyện top trong ngày

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
44M 5,729 36,420

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Yêu Thần Ký
25M 2,395 28,323

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
14M 1,724 19,952

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Berserk Of Gluttony
3M 1,552 19,916

Berserk Of Gluttony

Truyện tranh Nguyên Tôn
21M 3,232 30,207

Nguyên Tôn

Truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
223K 54 1,227

Không Thể Thoát Khỏi Người

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Lịch Sử Chuyển Sinh Và Vô Tình Trở Nên Vô Dịch Ở Học Viện
699K 587 4,708

Anh Hùng Mạnh Nhất Lịch Sử Chuyển Sinh Và Vô Tình Trở Nên Vô Dịch Ở Học Viện

Truyện tranh Freesia
76K 21 267

Freesia

Truyện tranh Tôi Viết Sách Để Thăng Cấp
2M 480 6,035

Tôi Viết Sách Để Thăng Cấp

Truyện tranh Vạn Tướng Chi Vương
2M 387 5,428

Vạn Tướng Chi Vương

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi
476K 92 1,782

Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
76M 16,537 38,792

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
20M 6,788 27,999

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Vương Giả Thiên Hạ
42M 3,908 18,619

Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi
44K 27 506

Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
3M 750 8,349

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Tiên Đế Trở Về
8M 782 18,489

Tiên Đế Trở Về

Truyện tranh Bộ Thiên Ca
842K 283 3,148

Bộ Thiên Ca

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
8M 1,553 8,996

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
13M 2,339 17,722

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
6M 631 10,611

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Ta Bắt Đầu Tiến Hóa Sau Khi Nuốt Chửng Ma Thần
36K 20 867

Ta Bắt Đầu Tiến Hóa Sau Khi Nuốt Chửng Ma Thần

Truyện tranh Mạt Thế Đạo Tặc Hành
1M 202 4,940

Mạt Thế Đạo Tặc Hành

Truyện tranh Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên
602K 499 4,159

Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

Truyện tranh Thanh Hoan Tự
139K 18 1,114

Thanh Hoan Tự

Truyện tranh Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới
862K 197 3,021

Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới

Truyện tranh Ranker Bất Bại
471K 78 2,906

Ranker Bất Bại

Truyện tranh Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa
484K 237 3,012

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Truyện tranh Khu Thần
897K 173 3,689

Khu Thần

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
4M 767 9,153

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Vợ Tôi Là Quỷ Vương
12M 2,556 20,828

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
9M 934 16,273

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
10M 1,105 20,386

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
5M 859 13,615

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5M 1,301 12,423

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh
403K 86 2,930

Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh