Tính năng Đăng Nhập đã được sửa lỗi, vui lòng Đăng Nhập để trải nghiệm tính năng.

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Xâm Chiếm Nguyệt Quang
246K 88,913 121,621

Xâm Chiếm Nguyệt Quang

Truyện tranh Sư Thúc Bất Khả Mạo Tướng
114K 45,579 23,636

Sư Thúc Bất Khả Mạo Tướng

Truyện tranh Để Tâm
150K 12,073 9,903

Để Tâm

Truyện tranh Bệ Hạ, Xin Đừng Giết Thần Nữa!
313K 78,436 25,552

Bệ Hạ, Xin Đừng Giết Thần Nữa!

Truyện tranh Cảm Kiếm Tuyệt Đối
243K 71,317 29,648

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

Truyện tranh Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân
76K 28,167 37,322

Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân

Truyện tranh Cảnh Sát Báo Thù
48K 3,443 6,357

Cảnh Sát Báo Thù

Truyện tranh Làm Sao Sống Như Một Trị Liệu Sư Ngầm?
32K 8,605 13,218

Làm Sao Sống Như Một Trị Liệu Sư Ngầm?

Truyện tranh Ma Dược Sư Thiên Tài
277K 95,178 59,291

Ma Dược Sư Thiên Tài

Truyện tranh Hồi Ức Trong Ngục Tối
530K 220,316 134,855

Hồi Ức Trong Ngục Tối

Truyện tranh Người Côn Trùng
221K 65,059 100,037

Người Côn Trùng

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
392K 148,567 57,367

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Truyện tranh Ma Pháp Sư Hắc Ám Trở Về Để Nhập Ngũ
143K 50,413 17,994

Ma Pháp Sư Hắc Ám Trở Về Để Nhập Ngũ

Truyện tranh Lãng Khách Một Mình
20K 7,228 9,383

Lãng Khách Một Mình

Truyện tranh Ma Đạo Chuyển Sinh Ký
149K 28,543 45,785

Ma Đạo Chuyển Sinh Ký

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
8M 1,655,736 1,670,349

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Bá Tổng Vương Phi Lật Xe Chỉ Nam
1M 543,328 341,811

Bá Tổng Vương Phi Lật Xe Chỉ Nam

Truyện tranh Chung Tình
430K 60,445 36,861

Chung Tình

Truyện tranh Dẫn Sói Vào Phòng
14K 2,058 415

Dẫn Sói Vào Phòng

Truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
16K 7,433 3,774

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
10K 2,579 4,417

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
16K 1,759 4,492

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
0 0 0

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Truyện tranh Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đương Đi
8K 2,369 52

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đương Đi

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
0 0 0

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi
0 0 0

Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

Truyện tranh Bambi To Dhole
565 77 37

Bambi To Dhole

Truyện tranh Đại Lão Gọi Tôi Tiểu Tổ Tông
1M 17,962 122,967

Đại Lão Gọi Tôi Tiểu Tổ Tông

Truyện tranh Cô Thỏ Sát Nhân
10K 1,678 1,542

Cô Thỏ Sát Nhân

Truyện tranh Bạn Gái Người Ta
0 0 0

Bạn Gái Người Ta

Truyện tranh Danchigai
8K 2,757 559

Danchigai

Truyện tranh Khó Dỗ Dành
5K 542 1,359

Khó Dỗ Dành

Truyện tranh Anh Chồng Giàu Có Chiều Hư Tôi
538 214 261

Anh Chồng Giàu Có Chiều Hư Tôi

Truyện tranh Đó Không Phải Chị Gái Tôi
3K 169 1,102

Đó Không Phải Chị Gái Tôi

Truyện tranh Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
14M 5,746,548 351,981

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Truyện tranh Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Anh Ấy
125K 50,946 18,583

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Anh Ấy