Tính năng Đăng Nhập đã được sửa lỗi, vui lòng Đăng Nhập để trải nghiệm tính năng.

Truyện top trong ngày

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
14M 1,724 19,952

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Berserk Of Gluttony
3M 1,552 19,916

Berserk Of Gluttony

Truyện tranh Nguyên Tôn
21M 3,232 30,207

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vạn Tướng Chi Vương
2M 387 5,413

Vạn Tướng Chi Vương

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi
476K 92 1,778

Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
20M 6,784 27,996

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi
43K 25 492

Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
3M 749 8,334

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Tiên Đế Trở Về
8M 781 18,477

Tiên Đế Trở Về

Truyện tranh Bộ Thiên Ca
842K 283 3,146

Bộ Thiên Ca

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
8M 1,553 8,994

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
6M 631 10,611

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Ta Bắt Đầu Tiến Hóa Sau Khi Nuốt Chửng Ma Thần
35K 20 862

Ta Bắt Đầu Tiến Hóa Sau Khi Nuốt Chửng Ma Thần

Truyện tranh Mạt Thế Đạo Tặc Hành
1M 201 4,927

Mạt Thế Đạo Tặc Hành

Truyện tranh Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên
601K 498 4,158

Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

Truyện tranh Thanh Hoan Tự
139K 18 1,112

Thanh Hoan Tự

Truyện tranh Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới
860K 196 3,018

Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới

Truyện tranh Ranker Bất Bại
471K 78 2,903

Ranker Bất Bại

Truyện tranh Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa
483K 237 3,008

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Truyện tranh Khu Thần
895K 172 3,685

Khu Thần

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
4M 766 9,152

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Vợ Tôi Là Quỷ Vương
12M 2,554 20,828

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
9M 934 16,272

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
10M 1,105 20,381

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
5M 859 13,614

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5M 1,300 12,423

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh
402K 86 2,923

Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh

Truyện tranh Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc
2M 363 9,149

Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
23M 3,147 24,656

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Tôi Đã Tái Sinh Thành Bé Cáo Của Thần
355K 141 2,365

Tôi Đã Tái Sinh Thành Bé Cáo Của Thần

Truyện tranh Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch
200K 107 1,757

Tuyệt Sắc Đạo Lữ Đều Nói Ngô Hoàng Thể Chất Vô Địch

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
13M 1,596 21,109

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Vô Thượng Thần Đồ
852K 561 4,333

Vô Thượng Thần Đồ

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
5M 1,689 14,157

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Kimi Wa Meido-Sama
406K 378 3,807

Kimi Wa Meido-Sama

Truyện tranh Anh Đào Tẩm Độc
366K 213 1,471

Anh Đào Tẩm Độc